Sản phẩm

Bê tông được sắp xếp và ép chặt, rắn chắc như một “Khối đá” nhân tạo. Quá trình rung và ép đã được các chuyên gia tính toán không làm phân tầng hoặc xô cục bộ các thành phần hạt trong bê tông như các công nghệ va rung hoặc li tâm, đặc biệt rắn chắc hơn nhiều lần công nghệ đúc ướt như cách sản xuất phổ biến tại Việt Nam hiện nay.
  1.  Máy đúc cống này ưu vượt hơn hẳn so với các loại máy khác đã có ở Miền Bắc, bởi việc sử dụng bê tông khô có nghĩa là được phép sử dụng cốt liệu to, chính vì ưu việt này cho phép ống cống AMACCAO đạt mác cao hơn hẳn mà vẫn chỉ tốn lượng xi măng như nhau – Đây là ưu việt riêng có của AMACCAO.
  2. Sản phẩm chính là cống tròn có 2 loại chiều dầy: cống dài 1m và 2.5 với các loại đường kính như sau: D300, D400,  D600, D800,  D1000,  D1200,  D1500, D1800,  D2000, D2400,  D2500  theo thiết kế dự án và thiết kế nhà máy
  3.  Có sản phẩm cống hộp với đường kính thoát nước trong bé nhất là 400×400 tới 3000×4000   theo thiết kế dự án và thiết kế nhà máy
  4. Ngoài ra còn các sản phẩm hào, rãnh, hố ga và các cấu kiện BTCT theo thiết kế dự án và thiết kế nhà máy

Đọc thêm toilet
https://springroof.com/best-bidet-toilet-combos/
https://springroof.com/best-residential-toilet/
https://springroof.com/best-backyard-projector/
https://springroof.com/best-quality-toilet/
https://springroof.com/best-home-toilet/
https://springroof.com/best-heated-toilet-seats/