Liên hệ

Tên nhà máy         : Nhà máy bê tông Amaccao – CN công ty CP AVIA 

Tên giao dịch        : Amaccao concrete plant

Liên hệ: Mrs Yến:  098 4097266

Trụ sở chính  1: Viên Nội – Vân Nội – Đông Anh – Hà Nội

Trụ sở chính 2 : Tiểu khu 1 – thị trấn Kiện Khê – Thanh Liêm – Hà Nam